Salad Set

SKU : AFL-508

W: 6 L: 26 cms.

A_Pewter Flatware 6 pcs. Table Set(copy) A_Pewter Flatware 6 pcs. Table Set(copy)

SKU : AFL-500,501,502,503,504,505

cake fork L: 14.5 cms. table fork L: 20.4 cms. table knife L: 23.5 cms. table spoon L: 20 cms. coffee spoon L: 14 cms. tea spoon L: 15.2 cms.

A_Pewter Flatware 6 pcs. Table Set A_Pewter Flatware 6 pcs. Table Set

SKU : AFL-540,541,542,543,544,545

cake fork L: 14.5 cms. table fork L: 20 cms. table knife L: 23 cms. table spoon L: 20.3 cms. coffee spoon L: 14.5 cms. tea spoon L: 15.5 cms.

Pewter Napkin Ring Pewter Napkin Ring

SKU : AN-144

D: 4.8 H: 3 cms.

Pewter Napkin Ring

SKU : AN-143

D: 4.2 H: 1.3 cms.

Butter Knife Pewter Handle

SKU : AFL-139-1

W: 2 L: 20.5 cms.

Condiment Set_Glass

SKU : ACMP-114

W: 12.8 L: 21.5 H: 10 cms.

Condiment Set_Glass Condiment Set_Glass

SKU : ACMP-115-1

W: 11.3 L: 18 H: 10.6 cms.

Condiment Set_Glass

SKU : ACMP-115-2

W: 11.1 L: 17.8 H: 11 cms.

Pewter Cloche

SKU : ACV-103

D: 25 H: 9 cms.

Pewter Cloche w/ Grapes Motif

SKU : ACV-104G

D: 25 H: 13 cms.

Tray Glass Fish Model

SKU : AFS-101

W: 21 L: 61 H: 4 cms.

Tray Glass Rose Flower Edge

SKU : AGT-106

W: 21 L: 43 H: 5.5 cms.

Pewter MatchBox

SKU : AMB-111+AMB-112

W: 4 L: 6 H: 2.2 cms.

Pewter Fruit Pick Holder_Grape vine

SKU : ATK-101

D: 4 H: 5 cms.

Pewter Fruit Pick Holder_OWL

SKU : ATK-102

D: 3.4 H: 5.4 cms.

Pewter Fruit Pick Holder_Flower Design

SKU : ATK-103

D: 4.2 H: 5 cms.

Pewter Fruit Pick Holder_Plain Design

SKU : ATK-103P

D: 4.4 H: 5 cms.

Pewter Rabbit Fruit Pick

SKU : ATK-105

H: 7.5 cms.

Pewter English Pheasant Cocktain Picks

SKU : ATK-106

H: 7.5 cms.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy