Pewter Wine Goblet

SKU : KG-27

D: 4.4 H: 9.6 cms. 0.5 oz

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-60

W: 4 H: 9.6 cms.

Pewter Wine Goblet_Antique Finish

SKU : KG-60A.2

W: 4 H: 9.6 cms.

Pewter Wine Goblet_Polish Finish

SKU : KG-60POL

W: 4 H: 9.6 cms.

Pewter Wine Goblet

SKU : KAG-101

TD: 4.6 BD: 4.6 H: 8.9 cms. 3 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KAG-102

TD: 6.4 BD: 6.4 H: 11.7 cms. 4 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KAG-103

TD: 7.6 BD: 7.6 H: 13.5 cms.

Pewter Wine Goblet

SKU : KAG-103-7

TD: 9.5 BD: 9.5 H: 17.8 cms. 16 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-15-15

D: 6.5 H: 15.3 cms. 6 oz.

Pewter Wine Goblet_Polish Finish

SKU : KG-15-15R

D: 6.5 H: 15.3 cms. 6 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-46

D: 6 H: 12.5 cms. 4 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-55

TD: 7.6 BD: 6.4 H: 18 cms. 12 oz.

Pewter Wine Goblet Pewter Wine Goblet

SKU : KAG-103-7POL

TD: 9.5 BD: 9.5 H: 17.7 cms. 20 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-17

H: 14.8 cms. 5 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-2

D: 5.1 H: 13.7 cms. 5 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-3

D: 5.7 H: 15 cms. 6 oz.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-44

D: 10.6 H: 16.7 cms. 10 oz.

Pewter Wine Goblet_Polish Finish

SKU : KG-44R

D: 10.6 H: 16.7 cms. 10 oz.

Pewter Wine Goblet Pewter Wine Goblet

SKU : KG-48

D: 6.5 H: 14.6 cms.

Pewter Wine Goblet

SKU : KG-52

TD: 6.5 BD: 5 H: 12.5 cms. 6 oz.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy