Pewter Candle Stick w/Glass

SKU : AC-258

W: 10.5 H: 14.5 cms. / BASE: TD: 6.5 BD: 10.5 H: 6.2 , GLASS: W: 8.5 H: 9.2 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-225M

D: 18.3 H: 23 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-225S

D: 10.8 H: 15 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-239

D: 20.5 H: 97 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-240R

D: 17 H: 17.8 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-242

D: 16.8 H: 48 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-259

W: 29.5 H: 26.5 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-263

D: 10.6 H: 7.9 cms.

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-271M

D: 17.7 H: 3 cms. (candle 4 inch)

Pewter Pillar Candleholder

SKU : AC-271S

D: 13.8 H: 3 cms. (candle 3 inch)

Glass Pillar Candleholder

SKU : AHC-102

D: 10 H: 9.7 cms.

Glass Pillar Candleholder

SKU : AHC-105-1

TD: 13.5 BD: 16 H: 28.3 cms.

Glass Pillar Candleholder

SKU : AHC-109

BD: 11.5 H: 22 cms.

Glass Pillar Candleholder

SKU : AHC-110

BD: 11.5 H: 27 cms.

Pewter Night CandleHolder

SKU : AC-122-1

W: 11.5 H: 8 cms.

Pewter Night CandleHolder & Snuffer

SKU : AC-141

D: 14 H: 9 cms.

Pewter Night CandleHolder

SKU : AC-172

W: 15.5 H: 7.5 cms.

Pewter Night CandleHolder & Snuffer

SKU : AC-180

W: 20 H: 13.5 cms.

Pewter Night CandleHolder

SKU : AC-183

W: 17 H: 10 cms.

Pewter Night CandleHolder

SKU : AC-183-2

W: 15.5 H: 10 cms.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy