Glass Jar Pewter Lid and Base Glass Jar Pewter Lid and Base

SKU : APJ-118

TD: 7.5 BD: 10.3 H: 22 cms. 750 ml.

Glass Jar Pewter Lid and Base Glass Jar Pewter Lid and Base

SKU : APJ-117

TD: 7.5 BD: 10.3 H: 15.5 cms. 500 ml.

Glass Jar Pewter Lid and Base Glass Jar Pewter Lid and Base

SKU : APJ-116

TD: 7.5 BD: 10.3 H: 13 cms. 325 ml.

Pewter Triplets Snack w/Glass Pewter Triplets Snack w/Glass

SKU : ASN-116

W: 22 L: 22 H: 25.7 cms. / Glass Bowl: D: 10 H: 4.6 cms.

Pewter Octagon 35 cms.

SKU : ATR-106

W: 25 L: 35.5 H: 4 cms.

Pewter Round Tray 34 cms._Grape Pewter Round Tray 34 cms._Grape

SKU : ATR-107

D: 32.5 cms.

Pewter Serving Tray 30 cms.

SKU : ATR-109

W: 19 L: 30 cms.

Pewter Serving Tray 40 cms.

SKU : ATR-110

W: 24 L: 40 cms.

Pewter Serving Tray 50 cms.

SKU : ATR-111

W: 29 L: 49.5 cms.

Pewter Oval Tray 40 cms.

SKU : ATR-113

W: 31 L: 41 cms.

Pewter Octagon tray 60 cms. Pewter Octagon tray 60 cms.

SKU : ATR-114

W: 43 L: 58.5 cms.

Pewter Serving Tray 34 cms.

SKU : ATR-117

D: 34 cms.

Pewter Oval Tray 40 cms.

SKU : ATR-118

W: 31 L: 40.5 cms.

Pewter Oval Tray 62 cms.

SKU : ATR-120

W: 27.8 L: 62.5 cms.

Pewter Rectangle Serving Tray 65 cms.

SKU : ATR-121L

W: 31.5 L: 50 w/HANDLE: 62.7 cms.

Pewter Rectangle Serving Tray 60 cms.

SKU : ATR-121M

W: 29.5 L: 61 cms.

Pewter Rectangle Serving Tray 55 cms.

SKU : ATR-121S

W: 25.8 L: 54.5 cms.

Pewter Serving Tray Antler 50 cms.

SKU : ATR-121S-STG

L: 50.2 cms.

Pewter Octagon Tray 36 cms.

SKU : ATR-122

W: 26.5 L: 36.5 cms.

Pewter Oval Tray 68 cms._Sea  Design

SKU : ATR-124

W: 35 L: 67.5 cms.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy